base64 image logo
Zostań Sponsorem

Sponsor

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego, to coroczne spotkanie stwarzające doskonałą okazję do zaprezentowania oferty swojej Firmy producentom branży farmaceutycznej. Kongres ułatwia budowanie relacji z Klientami oraz kreowanie zaufania do marki i jej rozpoznawalności. Konferencje organizowane przez Wydawnictwo Farmacom to każdorazowo wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów z pracownikami odpowiedzialnymi za rozwój firmy, szefami działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, specjalistami ds. utrzymania ruchu, technologami, osobami odpowiedzialnymi za inwestycje oraz automatykami, szefami laboratoriów, działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach produkcyjnych.

 

Udział w charakterze Sponsora naszego Kongresu pozwoli Państwa Firmie na:

 • przedstawienie swojej oferty i rozwiązań wiodącym zakładom farmaceutycznym,
 • wyróżnienie się na tle innych dostawców z branży farmaceutycznej,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej prestiżu wśród producentów leków,
 • dotarcie do ściśle wyselekcjonowanej grupy docelowej oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Sponsorowi oferujemy:

 1. Status SPONSORA 14 Kongresu Świata Przemysłu Farmaceutycznego
 2. Pełny udział 3 przedstawicieli Firmy (z zakwaterowaniem w dniach 13/14, 14/15 oraz 15/16 listopada 2023 r.)
 3. Możliwość zaproszenia do bezpłatnego udziału w Kongresie przedstawicieli zakładów farmaceutycznych, z którymi SPONSOR pragnie kontynuować lub nawiązać współpracę (3 osoby, bez zakwaterowania)
 4. Stoisko wystawiennicze o powierzchni 6m2
 5. 30-minutowy wykład merytoryczny lub prezentacja nowoczesnych rozwiązań dla branży farmaceutycznej
 6. Reklama i wpis do katalogu kongresowego (e-katalog na stronie internetowej Kongresu)
 7. Całostronicowa reklama w kongresowym wydaniu kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” 3/2023 lub 4/2023 (w zależności od daty zgłoszenia udziału)
 8. Eksponowanie Firmy przed i podczas trwania Kongresu (umieszczenie logotypu Sponsora na wszystkich materiałach promujących Kongres)
 9. Zamieszczenie informacji o objęciu roli Sponsora na stronie internetowej Kongresu
 10. Banner Sponsora na na portalu farmaceutycznym: przemyslfarmaceutyczny.pl
 11. Możliwość dołączenia gadżetów promocyjnych Sponsora do materiałów rozdawanych uczestnikom Kongresu
 12. Zamieszczenie informacji o objęciu roli Sponsora we wrześniowym wydaniu kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” 3/2023 (wyłącznie w przypadku podjęcia decyzji o sponsoringu do 31 sierpnia 2023 r.)

 

Koszt Sponsora Kongresu Farmaceutycznego – 33.000 zł netto
W przypadku zainteresowania rolą Sponsora Kongresu Farmaceutycznego, prosimy o kontakt w celu dostosowania oferty!

Translate »

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Kongresie!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online