base64 image logo
Edycje

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego

By zaspokoić rosnące wymagania ze strony klientów, zakłady farmaceutyczne zmuszone są wprowadzać do swojej oferty coraz to nowe, innowacyjne produkty, a co za tym idzie, poszukują również nowoczesnych surowców, rozwiązań technologicznych, maszyn produkcyjnych, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie pakowania, znakowania oraz etykietowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów leków zorganizowaliśmy Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego – coroczne spotkanie branżowe, umożliwiające producentom leków poszerzenie wiedzy produktowej oraz poznanie nowinek technologicznych, surowcowych, opakowaniowych oraz aktualnych trendów. Dostawcom z kolei, spotkanie to pozwoli przedstawić pełną ofertę swojej firmy osobom decyzyjnym z branży farmacutycznej.

Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego organizowany jest w połączeniu z Kongresem Świata Przemysłu Kosmetycznego. Połączenie to stwarza doskonałą okazję do integracji branży farmaceutycznej i kosmetycznej z dostawcami.

W programie zaplanowano m.in.:

– seminaria adresowane do producentów leków i kosmetyków, trwające równolegle w dwóch osobnych salach wykładowych,
– prezentacje oferty produktowej dostawców z branży farmaceutycznej,
– ekspozycję stoisk dostawców i firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych, świadczących usługi dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
– Galę Wieczorną – stanowiącą idealną okazję do integracji branży farmaceutycznej i kosmetycznej z dostawcami,
– wycieczkę techniczną – zwiedzanie wydziałów produkcyjnych fabryki Honorowego Gospodarza.

Spotkanie jest doskonałą okazją do:

– przedstawienia oferty produktowej oraz zaprezentowania nowinek technologicznych podczas 15-minutowych prezentacji oraz na stoiskach wystawienniczych,
– dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów,
– integracji przedstawicieli branży farmaceutycznej z dostawcami.

Spotkanie adresowane jest do:

  • Prezesów i właścicieli zakładów farmaceutycznych i kosmetycznych,
  • Dyrektorów Produkcji,
  • Szefów i specjalistów działów:

-Badań i Rozwoju,
-Jakości i Bezpieczeństwa,
-Zaopatrzenia,
-Inwestycji,
-Utrzymania Ruchu,
-Laboratoriów,
-Produkcji,
-Pakowania,
-Marketingu,

  • Technologów,
  • Inżynierów procesów,
  • Przedstawicieli instytucji i uczelni wyższych.

Uczestnikami Kongresu są również przedstawiciele firm z otoczenia branży, które zaprezentują urządzenia, technologie i rozwiązania techniczne niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu.

 

Translate »

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Kongresie!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online