base64 image logo
Dla Dostawców

Informacje dla dostawców

By zaspokoić rosnące wymagania ze strony klientów, zakłady farmaceutyczne zmuszone są wprowadzać do swojej oferty coraz to nowe, innowacyjne produkty, a co za tym idzie, poszukują również nowoczesnych surowców, rozwiązań technologicznych, maszyn produkcyjnych, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie pakowania, znakowania oraz etykietowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów leków zorganizowaliśmy Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego – coroczne spotkanie branżowe, umożliwiające producentom leków poszerzenie wiedzy produktowej oraz poznanie nowinek technologicznych, surowcowych, opakowaniowych oraz aktualnych trendów. Dostawcom z kolei, spotkanie to pozwoli przedstawić pełną ofertę swojej firmy osobom decyzyjnym z branży farmacutycznej.

Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego organizowany jest w połączeniu z Kongresem Świata Przemysłu Kosmetycznego. Połączenie to stwarza doskonałą okazję do integracji branży farmaceutycznej i kosmetycznej z dostawcami.

KOSZT UCZESTNICTWA – SPRAWDŹ

W programie zaplanowano m.in.:

 • seminaria adresowane do producentów kosmetyków i leków, trwające równolegle w dwóch osobnych salach wykładowych,
 • prezentacje oferty produktowej dostawców z branży kosmetycznej,
 • targi dostawców i firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych, świadczących usługi dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
 • Galę Wieczorną – stanowiącą idealną okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej z dostawcami,

Spotkanie jest doskonałą okazją do:

 • przedstawienia oferty produktowej oraz zaprezentowania nowinek technologicznych podczas 15-minutowych prezentacji oraz na stoiskach wystawienniczych
 • dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów
 • integracji producentów leków z dostawcami

Spotkanie adresowane jest do:

 • przedstawicieli kadry zarządzająco-technicznej zakładów produkujących leki,
 • dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych,
 • głównych specjalistów z zakresu produkcji i technologii,
 • działów jakości, utrzymania ruchu, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów,
 • wszystkich zainteresowanych branżą farmaceutyczną.
Uczestnikami Kongresu będą również przedstawiciele firm z otoczenia branży, które zaprezentują urządzenia, technologie i rozwiązania techniczne niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu.
Translate »

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Kongresie!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online