base64 image logo
Program

Wysoki poziom merytoryczny naszych kongresów budują eksperci reprezentujący zakłady produkcyjne, organizacje kosmetyczne oraz uczelnie wyższe. Prelekcje poprowadzone będą przez ekspertów z branży farmaceutycznej – praktyków i mówców, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na scenie kongresu.

Zobacz program Kongresu Farmaceutycznego

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Konferencji!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online