Najbliższa konferencja

 • 000

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund

Informacje dla dostawców

 

WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ

 

By zaspokoić rosnące wymagania ze strony klientów, zakłady farmaceutyczne zmuszone są wprowadzać do swojej oferty coraz to nowe, innowacyjne produkty, a co za tym idzie, poszukują również nowoczesnych surowców, rozwiązań technologicznych, maszyn produkcyjnych, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie pakowania, znakowania oraz etykietowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów leków zorganizowaliśmy Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego - coroczne spotkanie branżowe, umożliwiające producentom leków poszerzenie wiedzy produktowej oraz poznanie nowinek technologicznych, surowcowych, opakowaniowych oraz aktualnych trendów. Dostawcom z kolei, spotkanie to pozwoli przedstawić pełną ofertę swojej firmy osobom decyzyjnym z branży farmacutycznej.

Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego organizowany jest w połączeniu z Kongresem Świata Przemysłu Kosmetycznego. Połączenie to stwarza doskonałą okazję do integracji branży farmaceutycznej i kosmetycznej z dostawcami.

W programie zaplanowano m.in.:
- seminaria adresowane do producentów leków i kosmetyków, trwające równolegle w dwóch osobnych salach wykładowych,
- prezentacje oferty produktowej dostawców z branży farmaceutycznej,
- ekspozycję stoisk dostawców i firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych, świadczących usługi dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
- Galę Wieczorną – stanowiącą idealną okazję do integracji branży farmaceutycznej i kosmetycznej z dostawcami,
- wycieczkę techniczną – zwiedzanie wydziałów produkcyjnych fabryki Honorowego Gospodarza.

Spotkanie jest doskonałą okazją do:
- przedstawienia oferty produktowej oraz zaprezentowania nowinek technologicznych podczas 15-minutowych prezentacji oraz na stoiskach wystawienniczych,
- dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów,
- integracji przedstawicieli branży farmaceutycznej z dostawcami.

Spotkanie adresowane jest do: 

- przedstawicieli  kadry zarządzająco - technicznej zakładów farmaceutycznych,
- dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych,
- głównych specjalistów z zakresu produkcji i technologii,
- działów jakości, utrzymania ruchu, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów,
- wszystkich zainteresowanych branżą farmaceutyczną.

Uczestnikami Kongresu będą również przedstawiciele firm z otoczenia branży, które zaprezentują urządzenia, technologie i rozwiązania techniczne niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu.